Affärsidé

Vår affärsidé är att inom mjukvara, med högpresterande personal och personligt engagemang, skapa produkter som är marknadsmässigt ledande gällande kvalitet och skydd av den personliga integriteten. Utveckling sker antingen i egna produkter eller på konsultbasis.