Om oss

Personalens erfarenhet kommer huvudsakligen från inbyggda realtidssystem inom massproducerade industriprodukter med väldigt stort krav på kvalitet och tillgänglighet. Vår kompetens utnyttjar vi till att utveckla egna kvalitetsprodukter, alternativt assistera andra företag på konsultbasis. Vi arbetar både inom privatmarknaden och industrin. Inom privatmarknaden är vi framför allt intresserade av strukturerade lösningar som skyddar den personliga integriteten.